Automaattinen terveydenhoito – Healthcare automation

Terveydenhuollon ammattilainen – millainen olisi maailma, jossa saisit tukea työskentelyysi, kun sitä eniten tarvitset? Maailma, jossa ohjelmistorobotti hoitaisi rutiinityösi ja jatkaisi työtä päivän päätteeksi, kun sinä lähdet kotiin. Robotti tekisi rutiinihoitopäätökset, viestisi ne potilaillesi ja tekisi puolestasi kirjaukset potilaskertomukseen. Tämä kaikki, jotta voisit keskittyä olennaiseen: ihmisten auttamiseen ja hoitamiseen. Tämä maailma on todellisuutta.

Tätä on Forsante. Me Valuecodessa mahdollistamme sen sinulle.

Healthcare professional – what type of workplace would effectively support you in your work related decisions? Workplace, where a software robot carries out your routine tasks, continuing its work when you leave for home? On behalf of you, the robot would make routine treatment decisions, communicate these decisions to the patient, and make the respective entries in the Electronic Health Record. Only to enable you to focus on the vital: using your experience and skills in helping the patients that need it the most.

It is reality. It is Forsante. Today. We make it possible for you.