Valuecode Oy – Valuecode Ltd

Me Valuecodessa kehitämme ja toimitamme asiakkaillemme automatiikkaan perustuvia sairauksien hoidon ja seurannan palveluja. Olemme Suomen johtava ADM-ratkaisujen toimittaja (Automatic Disease Management). Tarinamme alkoi vuonna 2000 teknologiakylän toimistoparakista Espoon Otaniemessä. Mikko Tiihonen oli oman lääkärintyönsä kautta lähtenyt pohtimaan millä tavoin Internetin tuomia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää terveydenhuollossa helpottamaan kiireistä arkea ja mahdollistamaan hyvän hoidon tarjoaminen terveydenhuollon asiakkaille. Tästä ajatuksesta syntyi Forsante.

Meidän tavoitteenamme Valuecodessa on tarjota maailman parhaat automaatioratkaisut terveydenhuollolle.

At Valuecode, we develop and provide our clients with IT health services based on digitalization and artificial intelligence. We are one of the leading Finnish providers of Automatic Disease Management solutions. Our story began year 2000 in a small startup office encampment, where doctor Mikko Tiihonen considered how the opportunities provided by the Internet could be extended in health care to reduce the constant hastiness and the improve the patients’ quality of treatment. This pondering evolved in Forsante.

Today, we aim to provide health care organizations with the best digitalized solutions.