Palvelumme – Our Services

Forsante Antikoagulaatiohoito – Forsante AC for anticoagulation therapy

Forsante Antikoagulaatiohoito-palvelua käytetään verenohennushoidon seurantaan ja siihen käytettävän lääkkeen, varfariinin, automaattiseen annosteluun. Palvelu hoitaa täysin automaattisesti yli 70 % kaikista verenohennushoidon seurantaan liittyvistä töistä.

Forsante Antikoagulaatiohoito vapauttaa hoitohenkilökunnan työaikaa rutiinityöstä varsinaiseen hoitotyöhön ja parantaa potilasturvallisuutta. Palvelu annostelee varfariinin automaattisesti ja laskee seuraavan INR-kontrollin ajankohdan. Tämän lisäksi palvelu lähettää hoitotiedot terveyskeskuksen asiakkaalle, joka saa ne kätevästi joko tekstiviestinä, kirjautumalla verkkopankkitunnuksilla Forsanteen tai eKirjeenä kotiin.

Palvelu myös automatisoi verenohennushoidon potilaskirjaukset. Kirjaukset siirtyvät automaattisesti kansalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta), josta ne tarvittaessa ovat ammattilaisten nähtävissä koko Suomessa.

Forsante Antikoagulaatiohoito-palvelun avulla verenohennushoidon onnistumista on helppo seurata. Automaattinen TTR-luvun (time in therapeutic range) laskenta auttaa terveyskeskuksen asiakkaan hoitotasapainon seurannassa ja helpottaa riskitilanteisiin puuttumista.

Palvelu on sertifioitu EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/EEC mukaisesti luokkaan IIb. Valuecode Oy:llä on direktiivin mukaisesti tarkastettu laatujärjestelmä.

Anticoagulants reduce the body’s ability to form clots in the blood.  However, they increase the risk of bleeding for people who are taking them. Warfarin is the most common medication used to prevent clots in the blood, and the treatment is monitored by regular blood tests. Forsante AC supports the follow up of warfarin treatment. It takes care of more than 70 per cent of all tasks related to warfarin treatment.

Forsante AC saves health care professionals’ time by performing all the routine tasks relating to warfarin treatment. It automatically doses the warfarin and calculates the date for the next International Normalized Ratio (INR) laboratory control. It automatically sends this information to the patient either by SMS, secure web service, or traditional letter.

Forsante AC also improves the patient safety. It is rapid – it delivers the new INR figure, warfarin dosage and the next control date to most patients in a couple of hours time after the INR laboratory control. Forsante AC automatically calculates the Time in Therapeutic Range (TTR), assisting health care professionals to evaluate the quality of patients’ warfarin therapy and anticipate the potential risks. It also prohibits the occurence of unwitting keying mistakes.

In Finland, Forsante AC makes automatic EHR entries in the national patient data repository, allowing all Finnish health care professionals a rapic access to the Forsante patient’s warfarin treament data, no matter which EHR system the patient’s principal health care provider is using.

Forsante AC has CE marking to the Medical Devices Directive 93/42/EEC in Class IIb.

Forsante MobiiliPSA – Forsante MobilePSA

Forsante MobiiliPSA-palvelua käytetään eturauhassyöpäpotilaiden automaattiseen seurantaan. Palvelu soveltuu leikattujen, sädehoidettujen, hormonihoidettujen sekä aktiiviseurannassa olevien potilaiden seurantaan. Forsante MobiiliPSA hoitaa automaattisesti yli 90 % kaikista eturauhassyövän seurantaan liittyvistä palvelutapahtumista. Se myös muistuttaa tekstiviestillä potilasta lähestyvästä tai unohtuneesta kontrollikäynnistä.

Forsante MobilePSA automatically follows up the treatment of prostate cancer patients. It supports the following standard treatment options; surgery, radiation therapy, hormone therapy, and active survaillance. Forsante MobilePSA automatically performs more than 90% of the health care professional’s tasks related to prostate cancer follow up. By a mobile phones’s Short Message Service (SMS), Forsante MobilePSA informs patient about the results of his PSA test, and reminds him about upcoming or forgotten test. And to speed up the evaluation of potential treatment needs, an elevated Prostate-specific Antigen figure (PSA) always triggers Forsante MobilePSA to send alarm message to the respective clinic.

Forsante Esitietopalvelu – Forsante Anamnesis

Forsante Esitietopalvelun avulla voidaan kerätä kaikkien potilaiden esitiedot. Tiedot kerätään joko web- tai paperilomakkeella. Paperilomakkeella palautuneet tiedot digitoidaan ja Esitietopalvelu muuntaa ne sähköiseen muotoon. Tämän jälkeen Esitietopalvelu analysoi web- tai paperilomakkeella palautuneet tiedot ja ohjaa tarvittaessa eri ammattilaisryhmille vain heitä koskevat tapaukset. Esimerkiksi ennen leikkausta lääkärille voidaan ohjata vain hänen arviotaan edellyttävien potilaiden lomakkeet, jolloin lääkärin läpikäymien lomakkeiden määrä putoaa noin 80%.

Forsante Anamnesis collects pre-surgical patient information early before the operation. Patients give their information using either secure web service or paper form. Forsante digitalizes the paper forms and coverts them into electronic format. It analyzes the information ja delivers the anamnesis to the specified group of health care professionals, according to the contents of the anamnesis information. When doctors receive only the forms that require their evaluation, and other groups of professionals handle the patients having few risks, the number of anamnesis forms that the doctors need to study reduces by 80 per cent.

Forsante Lomakkeet – Forsante Forms

Forsante Lomakkeiden avulla on mahdollista kerätä potilaalta tai asiakkaalta tarvittavia tietoja sähköisesti. Lomakkeet reagoivat asiakkaan vastauksiin ja ne on mahdollista yhdistää asiakaan toimintaprosessiin. Lomakkeet parantavat toiminnan laatua ja tehostavat prosessia, kun tarvittavat tiedot ovat helposti löydettävissä sähköisessä muodossa.

Forsante Forms collect predefined necessary information from customers or patients. Forsante Forms react to the customer responses and they can be integrated in the organization’s operative process. Easy access to necessary electronic information improves the quality and effectiveness of the process.

Forsante Viestintä – Forsante Secure Messaging

Sekä viranomaisten välinen että asiakkaan ja viranomaisen välinen viestintä hoituvat Forsanten Viestinnän avulla turvallisesti.

Forsante Secure Messaging facilitates secure communication between the patient and the health care professional.

 

Lisätietoa: myynti[at]valuecode.com

More information: sales[at]valuecode.com